آیت‌الله مصباح: برخی با یک وعده رأیشان را می‌فروشند