وزیر ارتباطات خبر داد: وجود ۷۱ میلیون مشترک تلفن همراه در کشور/ بیش از ۲۷ میلیون ایرانی گوشی هوشمند دا