نخستين يادواره شهداي مدافع حرم در قم برگزار مي شود