دکتر چوو: از نمایش تیم‌ها و بازیکنان بی‌نهایت خوشحال هستم