پازوکی با نمایشگاه «ابر» به گالری ویونا موزه امام علی(ع) می آید