المیادین: کشتی نجات ایران چهارشنبه یا پنجشنبه در بندر حدیده پهلو می‌گیرد