طارمی و فخرالدینی این‌هفته خوردوهای خود را تحویل می‌گیرند