وزیردفاع‌پیشین آمریکا: امکان‌دستیابی به توافق هسته‌ای خوب وجود دارد