بهره‌مندی 562 مددجوی ازنایی از خدمات درمانی کمیته امداد