امتحان های اخر سال دانش آموزان ایلام قبل از ماه رمضان برگزارمی شوند