کلاهبرداری پنج میلیاردی با عنوان تهیه جهیزیه برای افراد بی بضاعت