هواپیماهای فوق سبک در رودسر و همتی که مسئولان باید انجام دهند + عکس