کمپانی HTC تولید تلفن های هوشمند mini خود را متوقف می کند