هدایتی: من مثل قارچ رشد نکردم و امتحانم را پس دادم/ شرکت استیل آذین برنده مزایده پرسپولیس بود/ نامه‌ا