حضرت آیت الله مکارم شیرازی: دشمن می خواهد مذهب را از ...