فقط اسپانسر استقلال هستم | قصد اجاره باشگاه را ندارم