گلايه تيرانداز المپيكی و دعوت از سجادی برای حضور در اردوها