علی‌عسگری: پاداش‌ها را پس بگیرند و پول خودمان را بدهند/ با روحیه‌ای که هواداران می‌دهند برای برد به