مردم غزه روی فرش قرمز رفتند/ فستیوال فیلم میان ویرانه‌ها