می‌گویند آقای هدایتی به سمت سپاه گرایش دارد و یا اصول‌گراست/ وزارت ورزش قوی ترین فرد را بالای سر است