رییس هیات تکواندو فارس: هماهنگی بین کمیته های مختلف موجب رشد تکواندو می شود