جشنواره پوشش اسلامی هنرستان های استان تهران در ورامین برگزار شد