انعقاد تفاهم‌نامه ساخت هزار دستگاه واگن باری برای یکی از شرکت‌های ریلی