متوسط قیمت گوشی‌های وارداتی بین 200 تا 250 دلار است