شرفی: خاطره‌نگاری بزرگترین سرمایه‌ای است که داستان‌نویسی حاضر دارد