وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: افزایش ۴ برابری پهنای باند