مرگ دلخراش پسر بچه 10 ساله به خاطر سهل انگاری دیگران/ جسد از اعماق چاه 30 متری بیرون کشیده شد/تصاویر