استیل آذین بلیت بازی را رایگان کرد/ کاشی پرسپولیس اسپانسر شد!