بهترین فیلم های باکس آفیس: دختران آوازخوان، دار و دسته‌ی مکس را زیر گرفتند!