حوزه زیست‌فناوری قابلیت بالایی در ایجاد ارزش‌افزوده بر مبنای اقتصاد دانش‌بنیان دارد