تفاهم نامه همکاری وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد امضا شد