تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد از دستاوردهای بیداری مردم بود