محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری در کرمانشاه برگزار می‌شود