مهدی مدرس: عُقده ندارم بگویم من مسیر را برای خواننده های دیگر باز کردم/چرا فکر می کنید با فرزاد فرزین