ایجاد رعب و وحشت با چند عکس تاریخ گذشته!/ پلیس: با هرگونه شایعه سازی برخورد می‌شود