با تلاش آستان مقدس حسینی شهرک زائرپذیر امام حسن(ع) افتتاح شد