امیری: پیگیری‌هایی توسط نماینده جهرم شد/ احمدی: نماینده و فرماندار اختلاف داشتند