تیرانداز المپیکی: انتظار خاصی از مسوولین نداریم فقط عدالت رعایت شود