سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز در چرخه تولید تا مصرف گم می‌شود