ولایتی: ریاض محل مناسبی برای برگزاری اجلاس یمن نیست