حریف پرسپولیس وارد تهران شد/ تاخیر یک ساعته عربستانی‌ها