ساخت نمونه اولیه کارت‌های حافظه پرسرعت با الهام از مغز انسان