افشارزاده: از مربیان داخلی و خارجی رزومه می‌گیریم/ خیانت بازیکنان استقلال را قبول ندارم