همايش مجمع خيران مدرسه‌ساز و مدرسه‌يار در خرم‌آباد برگزار شد