حجت‌الاسلام قرائتی: جوانان ما باید در دوره ی دیپلم ولیسانس هنر یاد بگیرند