برگزاری دوره یک روزه آموزش فضای مجازی و رسانه ویژه طلاب خواهر در خورموج