نامزدهای انتخابات آمریکا به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ عراق اشتباه محض بوده است