ممنوعیت نصب دستگاه پوز در مدارس/ حساب مالی 105 هزار مدرسه به صورت متمرکز می‌شود