تلاوت نماینده ایران در روز سوم مسابقات بین‌المللی قرآن کریم