آیا می‌دانید اولین ساعت با قابلیت مکالمه دنیا توسط سامسونگ تولید شد؟